Kodki Gaam Committee - Nov 2016 to Nov 2018
President : Hiten (Haku) Shivji Hirani
Vice President: Laxman Karsan Dabasia
Secretary: Rasila Kanji Hirani
Vice Secretary: Shivji Dhanji Khetani - info@kodki.co.uk
Treasurer : Naeshma Hiten Hirani
Vice Treasurer: Ramji Shivji Varsani
 
TRUSTEES (2016—2020)
 1. Bhimji Karsan Kerai
 2. Mavji Samji Dabasia
 3. Nandu Lalji Hirani

ADVISORS
 1. Kanji Lakman Hirani
 2. Mahendra Valji Dabasia
 3. Naran Ravji Kanbi
 4. Raam Naran Kanbi
 5. Sangeeta Bharat Kerai
 6. Shanta Bipin Varsani
 7. Suresh Laxman Dabasia - 
CO-OPTED
 1. TBC
SKLPC Representative: Hiten (Haku) Shivji HiraniAre you from KODKI or have family roots to Kodki?
Please accept this personal LIFE TIME invite to ALL Kodki gaam events.
Simply attend the events with your family and donate towards the costs.
Be part of the big KODKI family?
Ċ
shiv khetani,
10 Jan 2018, 05:08
Ċ
shiv khetani,
10 Jan 2018, 05:08
Ċ
shiv khetani,
10 Jan 2018, 05:08